25.6.10

Που έσκασε η βόμβα, οέο;

Το σχεδιάγραμμα της "Ελευθεροτυπίας" 25.6.2010

Το σχεδιάγραμμα της "Καθημερινής" 25.6.2010

 Το σχεδιάγραμμα των "Νέων" 25.6.2010

Το σχεδιάγραμμα του "Βήματος" 25.6.2010

Ενημέρωση να σου πετύχει! Τέσσερις "έγκυρες" εφημερίδες με τέσσερις διαφορετικές κατόψεις του υπουργικού γραφείου. Αν ο Τύπος μας δεν μπορεί να αποτυπώσει σωστά τα απλά, -π.χ. που βρίσκονται οι τουαλέτες ενός υπουργείου- τότε τι είδους ενημέρωση μας προσφέρει σε άλλα πιο περιπλεγμένα και δύσκολα ζητήματα;

1 σχόλιο: